Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

15/05/2020 | 11731

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch số 74-KH/HU ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 13/5/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đặng Quang Trung - Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy, Phạm Quý Dương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện. Chi bộ hiện có 13 đảng viên, chiếm 86,7% tổng số cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, 100% đảng viên được học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, qua đó nâng cao được nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, thống nhất trong nhận thức và hành động. Hằng năm, Chi bộ được Ban Thường vụ Huyện uỷ xếp loại đạt trong sạch, vững mạnh, riêng năm 2017 Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng cờ.

Tại đại hội, đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ VKSND huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc quan điểm, phương châm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, rèn luyện cán bộ, đảng viên 5 đức tính mà Bác Hồ đã dạy cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khánh quan, thận trọng, khiêm tốn”. Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên trong Chi bộ đều đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có từ 1 - 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, kiểm sát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được công nhận đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 1 - 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được công nhận là “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Chi bộ giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” được cấp trên khen thưởng; Cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan đơn vị văn hóa” và là “Tập thể lao động xuất sắc” của ngành được cấp trên khen thưỏng. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên, tạo điều kiện để có từ 1 - 2 đồng chí đi học Cao cấp lý luận chính trị.

Đại biểu khách mời chúc mừng Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Với sự tín nhiệm cao của các đại biểu, đồng chí Vũ Văn Hậu - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục trúng cử Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Một số hình ảnh khác của Đại hội:

                                                                                    Tạ Hoàng Minh Thế - Chi bộ VKSND huyện Khoái Châu


Thông tin nội bộ