Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

23/03/2020 | 1337

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 185 - KH/TU ngày 08/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên và Kế hoạch số 64 - KH/HU ngày 30/10/2019 của Ban Thường uỷ Huyện uỷ Ân Thi về tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Sau một thời gian chuẩn bị, đồng thời được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, ngày 17/3/2020, Chi bộ Viện KSND huyện Ân Thi tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Đặng Thị Thu Hường – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo Chính trị của Chi bộ trình tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tất cả đảng viên với tinh thần đổi mới, trách nhiệm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Qua học tập và làm theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều đảng viên của Chi bộ đã nêu gương tốt trong rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong trong công tác, gần gũi với nhân dân, chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Từng cán bộ, đảng viên cùng với Cấp ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi đã vượt qua những khó khăn, giành được những kết quả tốt trên các mặt công tác. Để đạt được những kết quả đó chính là nhờ sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ và và sự quan tâm phối kết hợp công tác của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã giúp cho Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội sôi nổi thảo thuận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Đại hội khẳng định những thành tựu, tiến bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; phân tích sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ, phát huy mọi nguồn lực và lợi thế, quyết tâm giữ vững danh hiệu Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí, đồng chí Đặng Thị Thu Hường – Viện trưởng tái đắc cử làm Bí thư chi bộ. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 01 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Văn Việt – Thư lý Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Chi bộ VKSND huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Sau đại hội, mong rằng mỗi đảng viên Chi bộ hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt mười chữ vàng của Bác Hồ trao tặng cho cán bộ Ngành kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”, qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; cũng như góp phần xây dựng xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh.

                                                                                                                         Viện KSND huyện Ân Thi


Thông tin nội bộ