Cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào Tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

26/04/2021 | 755

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào đã tích cực tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện” do Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thị xã Mỹ Hào tổ chức tạị Trung tâm văn hoá thị xã Mỹ Hào.

Hình ảnh tại buổi hiến máu tình nguyện

Phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái" của cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân; nhận thức hành động hiến máu cứu người thể hiện tính nhân văn cao cả, là tiếng nói lương tâm, là tình cảm của con người với con người. Những giọt máu tình nguyện hiến dâng sẽ đem lại sự sống cho những người kém may mắn, mang đến niềm tin, niềm hy vọng cho sự sống của con người. Chính vì vậy, hàng năm cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào luôn tích cực hưởng ứng, tình nguyện đăng kí và tham gia hiến máu nhân đạo. 

Ngoài ra, cán bộ, công chức trong đơn vị còn tích cực tuyên truyền, vận động tới tất cả người thân trong gia đình, bạn bè, quần chúng nhân dân, vận động những người có đủ điều kiện hiến máu: Hãy vì tình thương, vì trách nhiệm với cộng đồng mà sẵn sàng hiến tặng những giọt máu thắm đượm tình người để cứu sống những người bệnh hiểm nghèo.

Cán bộ VKSND thị xã Mỹ Hào tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo

Hằng năm, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào đều đăng ký và tham gia hiến máu nhân đạo vượt chỉ tiêu tuyên truyền do Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thị xã Mỹ Hào phát động. Có nhiều đồng chí với nhiều lần hiến máu, điển hình như đồng chí Nguyễn Thế Bắc với 14 lần hiến máu, đây là tấm gương tiêu biểu biểu thể hiện nghĩa cử cao đẹp đóng góp một phần nhỏ  “Giọt máu đào” của mình cứu giúp người hoạn nạn.

                                                                                                                  Nguyễn Văn Hoan- VKSND TX Mỹ Hào

 


Thông tin nội bộ