CHUYÊN MỤC / Tin trong ngành

Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác quý IV năm 2018

29/10/2018 | 1235

Ngày 15/10/2018, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Ban Chỉ đạo 138) ngành Kiểm sát nhân dân, chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo 138 của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tham dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Tiến Long, Phó Trưởng ban thường trực, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Tiến Long, Phó Trưởng ban thường trực trình bày báo cáo tổng kết các hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 3 quý đầu năm 2018 và dự thảo kế hoạch trọng tâm công tác quý IV năm 2018. Ban Chỉ đạo 138 của Ngành đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các quy định mới của pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội về công tác tư pháp và các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ban hành 04 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm 2018; tội phạm mua bán người; phòng, chống ma tuý; tệ nạn mại dâm. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Phó Trưởng ban thường trực

Ban Chỉ đạo 138 VKSND tối cao trình bày báo cáo

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả giữa hoạt động nghiệp vụ với thực hiện các chương trình bảo đảm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự của Ngành; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm. Tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008). Tích cực tuyên truyền, xây dựng ấn phẩm về phòng, chống tội phạm ma tuý, mua bán người, mại dâm.

Tại buổi họp, các thành viên Ban Chỉ đạo góp ý để hoàn thiện cho dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm.

Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân ghi nhận thành tích của Ban Chỉ đạo đạt được trong 3 quý đầu năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh việc kiện toàn bộ máy của Ban Chỉ đạo, bổ sung lãnh đạo Vụ 14 và Cục 1, Cục 2 làm thành viên của Ban Chỉ đạo, đồng thời giảm số lượng thành viên của Tổ giúp việc, bổ sung các thành viên ở đơn vị nghiệp vụ khác. Đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của Ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự; chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành 138; tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ; sử dụng hiệu quả kinh phí được cấp.

Toàn cảnh buổi họp

(theo vksndtc.gov.vn)

Thông tin nội bộ