CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

VIỆN KSND TỈNH HƯNG YÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2020

06/01/2020 | 1755

Ngày 03/01/2020 , Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Dương Văn Cảnh Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đ/c Dương Văn Cảnh Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Đỗ Thanh Bình Phó viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019 của ngành kiểm sát tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Viện Phó viện trưởng trình bày tóm tắt Kế hoạch công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Theo đó trong năm 2019 công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện tiếp tục được đổi mới, bám sát Chỉ thị công tác năm, các chỉ thị về nghiệp vụ, kế hoạch, nhiệm vụ chỉ tiêu trọng tâm của VKSND tỉnh. Với những thành tích đạt được , năm 2019 Viện KSND tỉnh Hưng Yên được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, 02 đơn vị cấp phòng và cấp huyện được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”, 02 đơn vị được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen do hai năm liên tục đạt “Tập lao động xuất sắc” và 06 đơn vị cấp phòng, huyện được Viện trưởng VKSND tỉnh công nhân là “Tập thể lao động xuất sắc”, 1 cá nhân được viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen 2 năm liền đạt danh hiệu "chiến sĩ thi đua cơ sở".

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Dương Văn Cảnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Viện KSND tỉnh Hưng Yên năm 2019, đồng chí nhấn mạnh mặc dù khối lượng công việc nhiều, gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kết quả công tác ở nhiều lĩnh vực vượt chỉ tiêu yêu cầu Quốc hội và của ngành đề ra. Đồng chí Viện trưởng cũng nhấn mạnh những tồn tại hạn chế trong năm 2019 cần phải có những giải pháp khắc phục trong năm 2020, đề nghị tập thể lãnh đạo Viện KSND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp; nâng cao trách nhiệm của kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử; bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiểu quả.”.

                                                                                                                       Hoàng Huyền - Văn phòng tổng hợp


Thông tin nội bộ