CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

VIỆN KSND THỊ XÃ MỸ HÀO TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM TẠI CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN THỊ XÃ MỸ HÀO

06/05/2022 | 478

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 và Kế hoạch số 15/KH-VKSMH ngày 25/3/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào. Ngày 04/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào tiến hành triển khai trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2021 đến ngày 20/3/2022. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo –Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Đặng Hiền Dung, Kiểm sát viên và đồng chí Nguyễn Hữu Khá, Kiểm tra viên làm thành viên. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm sát có đồng chí Vương Văn Bắc - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào cùng các đồng chí Điều tra viên, cán bộ điều tra.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm. Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Toàn cảnh cuộc kiểm sát

          Sau một thời gian làm việc, Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt đoàn kiểm sát kết luận: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã mở sổ thụ lý, ghi chép đầy đủ, quản lý chặt chẽ các nguồn tin về tội phạm. Việc phân loại, giải quyết các nguồn tin về tội phạm đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Hồ sơ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm được lập và lưu giữ đầy đủ.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào vẫn còn tồn tại một số vi phạm như: Một số quyết định trưng cầu giám định không nêu rõ thời hạn trả kết luận giám định, vi phạm trong việc lập biên bản tố tụng một số tài liệu sao y không có chữ ký của Điều tra viên, lý lịch cá nhân không có người lập đã vi phạm điểm e khoản 2 Điều 205 và Điều 133 Bộ luật tố tụng hình sự.

          Đồng chí Vương Văn Bắc – Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm sát, nghiêm túc khắc phục vi phạm, có biện pháp tăng cường công tác chỉ đạo đối với hoạt động của Điều tra viên nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hơn nữa chất lượng thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Thực hiện các biện pháp để việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng theo quy định của pháp luật.

 

Viện KSND thị xã Mỹ Hào


Thông tin nội bộ