CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Viện KSND huyện Văn Giang thực hiện tốt một số chỉ tiêu kế hoạch công tác

05/05/2021 | 669

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2021, trong tháng 4/2021, Viện KSND huyện Văn Giang đã tiến hành và kết thúc 2 cuộc kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; trong giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động tư pháp; kết thúc 1 cuộc kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Văn Giang trong công tác thi hành án hình sự

     Kết quả kiểm sát cho thấy: Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang đã cơ bản thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp; Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện cũng đã tiếp nhận, lập hồ sơ, tổ chức các hoạt động về thi hành án hình sự đúng pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì Cơ quan điều tra và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Văn Giang vẫn còn một số tồn tại như:

     Cơ quan điều tra còn chậm tiếp nhận, thụ lý giải quyết một số nguồn tin về tội phạm, việc giải quyết một số nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp chưa đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật qui định.

     Cơ quan thi hành án hình sự thì cũng thiếu kiểm tra, đôn đốc UBND xã nên đã dẫn đến một số việc UBND xã chậm chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy chấp hành xong thời gian thử thách cho người bị kết án được hưởng án treo.

     Kết thúc 3 cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Giang đã ban hành các kết luận, kiến nghị đối với Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Công an huyện Văn Giang, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện và Chủ tịch UBND xã có vi phạm. Các kết luận, kiến nghị đều được các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc và xin rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc công bố các kết luận, kiến nghị đối với Cơ quan điều tra và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Văn Giang:

Đ/c Tạ Văn Thái – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang tiếp thu ý kiến đóng góp về những tồn tại, thiếu xót do đoàn kiểm sát đã chỉ ra

Lý Thị Lan - Viện KSND huyện Văn Giang.

 


Thông tin nội bộ