CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Viện KSND huyện Tiên Lữ ban hành Quyết định kháng nghị đối với 02 Quyết định về thi hành án của Chi cục THADS huyện

07/09/2021 | 60

Qua kiểm sát hồ sơ thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ cung cấp, Viện KSND huyện Tiên Lữ nhận thấy có vi phạm nghiêm trọng trong việc phân loại vụ việc và ban hành các Quyết định chưa có điều kiện thi hành án, cụ thể như sau:

Đối với  Hồ sơ thi hành án số 22 ngày 12/10/2020 về việc Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng, (địa chỉ tại: Hùng An- Kim Động, có trụ sở tại: Bến xe Triều Dương- Thiện Phiến- Tiên Lữ), phải trả Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổng số tiền nợ gốc và lãi là 47.344.439.645 đồng, theo các hợp đồng tín dụng đã vay. Tài sản thế chấp của Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng gồm: 17 xe ô tô của Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng. Quá trình tổ chức thi hành án đến thời điểm hiện tại, Chi cục THADS huyện Tiên Lữ đang trong quá trình xử lý bán đấu giá 11 xe ô tô đã kê biên và hiện vẫn còn 06 xe ô tô chưa tổ chức cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá để thi hành án.

Đối với Hồ sơ thi hành án số 184/QĐ-CCTHADS ngày 23/6/2021 về việc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên phải trả Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổng số tiền gốc và lãi là 22.636.367.766 đồng. Tài sản thế chấp là các máy móc thiết bị của Công ty Cổ phẩn Thực phầm xuất khẩu Hưng Yên theo các hợp đồng thế chấp tài sản trong hồ sơ. Quá trình tổ chức thi hành án  đến thời điểm hiện tại, Chi cục THADS huyện Tiên Lữ đang trong quá trình cưỡng chế kê biên tài sản thế chấp là toàn bộ số máy móc, thiết bị, thẩm định giá và lựa chọn tổ chức bán đấu giá số máy móc trên.

      Kiểm sát viên báo cáo Lãnh đạo Viện ban hành Kháng nghị

Như vậy trong 02 vụ việc trên, Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiên lữ đều chưa xử lý xong tất cả các tài sản thế chấp của người phải thi hành án, vì vậy có đủ cơ sở xác định người phải thi hành án hiện nay đang có điều kiện để thi hành án. Tuy nhiên, Chi cục THADS huyện lại căn cứ vào kết quả thẩm định giá để xác định 17 xe ô tô trên trị giá 2.850.000.000 đồng và lấy tổng số tiền Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng phải thi hành là 47.344.439.645 đồng trừ đi trị giá 17 xe ô tô là 2.850.000.000 đồng, còn lại 44.504.439.645 đồng xác định là chưa có điều kiện thi hành, để phân loại vụ việc và ban hành Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án số 05/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2021;  Đồng thời căn cứ vào kết quả thẩm định giá số máy móc thiết bị trị giá là 1.117.980.000 đồng  và lấy tổng số tiền Công ty Cổ phẩn Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên phải thi hành là 22.636.367.766 đồng trừ đi trị giá số máy móc thiết bị là 1.117.980.000 đồng, còn lại 21.518.387.766 đồng  để phân loại vụ việc và ban hành Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án số 07/QĐ-CCTHADS ngày 10/8/2021, là vi phạm  Điểm a Khoản 1 Điều 44a Luật thi hành án dân sự năm 2014.

Về trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án, lẽ ra Chi cục THADS huyện Tiên Lữ phải xử lý xong tất cả các tài sản thế chấp của 02 công ty trên. Sau đó nếu số tiền bán tài sản đấu giá tài sản thế chấp không đủ để thi hành án và xác minh 02 công ty trên không còn tài sản nào khác để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì Chi cục thi hành án dân sự mới được phân loại vụ việc sang chưa có điều kiện thi hành và ban hành các Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành.

Xét thấy những vi phạm của Chi cục THADS được VKS phát hiện là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, nên ngày 17/8/2021 Viện KSND huyện Tiên Lữ đã ban hành Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-VKS Yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ thực hiện ngay việc thu hồi 02 Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ (QĐ số 05/QĐ-CCTHADS  ngày 26/7/2021  và QĐ số 07/QĐ-CCTHADS  10/8/2021).  

Sau khi nhận được Kháng nghị của Viện kiểm sát, Chi cục THADS huyện Tiên Lữ đã nghiêm túc tiếp thu bằng Công văn số 516/TrLKN-THA ngày 25/8/2021, đồng thời Chi cục trưởng THADS huyện Tiên Lữ ban hành ngay 02 Quyết định về việc thu hồi quyết định về thi hành án số 01, số 02 cùng ngày 01/9/2021 để thu hồi toàn bộ 02 Quyết định mà VKS đã kháng nghị.

                                                                                                       Đinh Thị Bình - PVT VKSND huyện Tiên Lữ


Thông tin nội bộ