CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Viện KSND huyện Ân Thi triển khai cuộc Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự và Phúc tra việc thực hiện Kiến nghị năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi

09/10/2019 | 4797

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao và Chương trình công tác năm 2019, ngày 04/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tiến hành công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự và tiến hành phúc tra việc thực hiện Kiến nghị năm 2018, đồng thời yêu cầu kiểm tra việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Tham dự buổi triển khai còn có: Các thành viên trong Đoàn trực tiếp kiểm sát cùng toàn thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức của Chi cục thi hành án dân sự huyện Ân Thi. Theo kế hoạch cuộc kiểm sát được thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát.

Đoàn kiểm sát làm việc tại trụ sở Chi cục THADS huyện Ân Thi

Tại buổi công bố, Đồng chí Đặng Thị Thu Hường, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án của cơ quan thi hành án, đây là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân được pháp luật quy định và là một trong những chỉ tiêu hàng năm của ngành Kiểm sát, nhằm góp phần cho công tác thi hành án dân sự ngày càng có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân.

Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đồng chí Nguyễn Trung Tịnh, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Ân Thi trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự trong thời điểm kiểm sát, những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục; kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và việc thực hiện Kiến nghị của Viện kiểm sát năm 2018.

                                                                                                       Đặng Thị Thu Hường

                                                                                             Viện trưởng VKSND huyện Ân Thi


Thông tin nội bộ