CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Viện kiểm sát nhân thị xã Mỹ Hào đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào

01/06/2021 | 1044

Thực hiện hướng dấn số 21/HD -VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung công tác kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và khoản 5 Điều 29 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Viện KSND thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với Nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào tiến hành tuyên truyền, lập danh sách những người đang bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021. Nhằm để các cử tri là những người đang bị tạm giữ, tạm giam nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và đảm bảo tốt nhất các quyền của công dân, quyền con người, Đồng thời, giúp người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ về các nguyên tắc và cách thức thực hiện quyền bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ngày 14/5/2021 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào đã tiến hành làm việc và phối hợp với Nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định tại Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam cho những cử tri đang bị tạm gữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào.

Ảnh

Sáng ngày 23/5/2021 Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với tổ bầu cử lưu động phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào mang hòm phiếu đến Nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào để các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh

Trong quá trình bầu cử, Nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào đã áp dụng nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, các cử tri được bố trí giãn cách, đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn theo đúng quy định.

                                                                                                                Bùi Kim Trung- Viện KSND TX Mỹ Hào


Thông tin nội bộ