CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2022

10/01/2022 | 292

Chiều ngày 06/01/2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 dưới hình thức trực tuyến. Nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đến Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu Viện KSND tỉnh Hưng Yên, tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Văn Cảnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Lãnh đạo, Kiểm sát viên trung cấp thuộc các Phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các đơn vị VKSND thị xã Mỹ Hào, huyện Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ; dự Hội nghị tại các điểm cầu cấp huyện có Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của các VKSND huyện, thị xã, thành phố.

(Ảnh toàn cảnh Hội nghị)

Trong báo cáo tổng kết công tác năm 2021 đã nêu rõ, mặc dù ảnh hưởng bởi Đại dịch Covid-19 nhưng Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSND tối cao, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra trong năm 2021. nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với hệ thống chỉ tiêu của Ngành, kết quả đã được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận Viện KSND tỉnh Hưng Yên đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Năm 2022 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao tiếp tục với phương châm: “ Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã đề ra Kế hoạch công tác cụ thể và chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị cấp huyện, các phòng nhằm đảm bảo thực hiện được nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với hệ thống chỉ tiêu cơ bản của Ngành.

Đ/c Đỗ Thanh Bình – PVT VKSND tỉnh Hưng Yên  trình bày Kế hoạch công tác năm 2022

Thực hiện Chỉ thị 02/CT – VKSTC ngày 2712/2021 của Viện KSND tối về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022. Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quy chế về việc tổ chức, chia cụm, khối thi đua và chấm điểm, xếp hạng thi đua kèm theo quyết định số 102/QĐ-VKS ngày 04/01/2022 của Viện trưởng KSND tỉnh Hưng Yên, theo đó chia làm 02 cụm thi đua đối với cấp huyện và 02 khối thi đua đối với các phòng, kèm theo quyết định là có các Bảng chấm điểm đối với từng đơn vị.

Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Văn Viện, Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên với : “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn thể công chức, người lao động trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên.

Đ/c Nguyễn Văn Viện, TUV, PVT Viện KSND tỉnh phát động phong trào thi đua tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố và Lãnh đạo Phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phát biểu tham luận, chia sẻ các bài học kinh nghiệm, cách làm hay và nêu ra các khó khăn vướng mắc, những tồn tại của các khâu công tác trong năm 2021 và đề ra giải pháp trong năm 2022.

Đ/c Dương Văn Cảnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh kết luận và bế mạc Hội ngh

Bế mạc và kết luận tại Hội nghị, đ/c Dương Văn Cảnh, Viện trưởng VKSND tỉnh đã đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2021; đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra; thực hiện nghiêm Quy chế về chia cụm, khối thi đua và chấm điểm xếp hạng thi đua; tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp Trung ương cũng như các Cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch Covid -19 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Đ/c Dương Văn Cảnh - Viện trưởng VKSND tỉnh trao tặng 02 đơn đạt “cờ thi đua dẫn đầu khối” năm 2022

Đ/c Nguyễn Văn Viện – PVT  Viện KSND tỉnh Hưng Yên trao tặng danh hiệu

“Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022 cho 06 đơn vị.

Đ/c Ngô Thị Phi – PVT Viện KSND tỉnh trao tặng đại diện cho các cá nhân đạt 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022

                                                                                              Hoàng Huyền - VPTH Viện KSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ