CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN DÂNG HƯƠNG BÁC

20/07/2020 | 711

Sáng ngày 20/7/2020 kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân (ngày 26/7/1960 – 26/7/2020). Đồng chí Dương Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên cùng với Tập thể Lãnh đạo, công chức Viện KSND tỉnh Hưng Yên làm Lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể công chức ngành Kiểm sát làm lễ dâng hương Bác

Đ/c Dương Văn Cảnh  - Tỉnh ủy viên - Bí thư BCS Đảng - Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên ghi sổ lưu niệm

    Tưởng nhớ Bác, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.Trước anh linh vĩ đại của Người, Tập thể Lãnh đạo cùng toản thể công chức ngành Kiểm sát Hưng Yên xin hứa: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; làm tốt công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Hoàng Huyền - VP VKSND tỉnh Hưng Yên

 


Thông tin nội bộ