CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua Khối Nội chính tỉnh Hưng Yên

13/01/2023 | 379

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Khối Thi đua Nội chính tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên (đơn vị Trưởng Khối) và đồng chí Nguyễn Anh Hào, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đơn vị Phó trưởng Khối).

     Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị trong khối Nội chính, gồm: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

     Năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc “Học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua của đơn vị, ngành và tỉnh đề ra.. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra; phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Đổi mới công tác quản lý, điều hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả...

     Tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính đã thảo luận và cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 đơn vị trong Khối. Hội nghị cũng đã thống nhất bầu đơn vị  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng khối và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng khối thi đua Nội chính năm 2023.

Đ/c Nguyễn Anh Hào, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh - Trưởng Khối thi đua Nội chính năm 2023

phát động thi đua

     Cũng tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã thống nhất bầu đơn vị  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng khối và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng khối thi đua Nội chính năm 2023, tiến hành phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối với chủ đề “Khối thi đua các cơ quan Nội chính “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2023”.

Các đơn vị trong Khối ký kết Giao ước thi đua năm 2023

 

 

                                   Vương Thị Diệu – Văn phòng tổng hợp, TKTP & CNTT

 


Thông tin nội bộ