CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan cảnh sát điều tra

11/05/2021 | 720

Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác năm 2021 và Quyết định số 01/QĐ -VKSMH ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào, ngày 03/4/2021 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào đã phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Mỹ Hào tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào thời điểm từ ngày 01/9/2020 đến ngày 31/3/2021.

Ảnh

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào thấy rằng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, vi phạm như: việc tiếp nhận giải quyết tố giác về tội phạm; vi phạm về thời hạn thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cho người tố giác... Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào đã ban hành Kết luận trong đó nêu các dạng vi phạm cụ thể và kiến nghị Cơ quan điều tra khắc phục, sửa chữa. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào tiếp thu và tổ chức rút kinh nghiệm.

                                                                                                       Đặng Hiền Dung- Viện KSND TX Mỹ Hào


Thông tin nội bộ