CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ MỸ HÀO ĐẨY MẠNH VÀ LÀM TỐT CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

19/08/2019 | 761

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngay từ đầu năm, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào đã đẩy mạnh công tác kiểm sát thi hành án dân sự và thi hành án hình sự.

       Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự:  

Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 25/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng với sự tham gia của đại diện Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Hào (nay là Thị xã Mỹ Hào).

 

Qua trực tiếp kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm như sau: Vi phạm quy định về nhiệm vụ của Chấp hành viên; Vi phạm về thời hạn niêm yết công khai các thông báo, quyết định về thi hành án; Thời hạn xác minh điều kiện thi hành án; Về việc ra quyết định đình chỉ thi hành án; Vi phạm trong việc công nhận thỏa thuận của các đương sự trong thi hành án dân sự (khoản 1 Điều 6 Luật thi hành án dân sự); Việc lập hồ sơ thi hành án; Thời hạn xác minh điều kiện thi hành án; Vi phạm về việc ra quyết định đình chỉ thi hành án.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kết luận số 413 ngày 23/5/2019. Trên cơ sở kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, ngày 30/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào đã ban hành kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào khắc phục những tồn tại nêu trên, được Chi cục thi hành án tiếp thu.

       Trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự:

Tháng 7/2019 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào cùng với sự tham gia của đại diện mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại UBND phường Phan Đình Phùng và xã Cẩm Xá thuộc thị xã Mỹ Hào.

Qua trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách và các tài liệu khác có liên quan trong công tác thi hành án hình sự tại các xã, phường nêu trên thấy: UBND phường Phan Đình Phùng và UBND xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự.

Kết thúc cuộc kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào đã ban hành kết luận. Đồng thời đề nghị UBND phường Phan Đình Phùng và UBND xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào phát huy những ưu điểm đã đạt được và quan tâm hơn nữa đến công tác thi hành án hình sự, để công tác này đạt hiệu quả cao hơn.

                                                                                                                   Bùi Kim Trung- VKSND thị xã Mỹ Hào

 


Thông tin nội bộ