CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021

27/01/2021 | 1535

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và Thường trực Huyện ủy Khoái Châu, sáng ngày 19/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Viện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên; tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức và người lao động Viện KSND huyện Khoái Châu.

     Trong năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Các khâu công tác đều hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã đề ra.Trong năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Các khâu công tác đều hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Văn Viện - PVT Viện KSND tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đã tập trung làm rõ nguyên nhân hạn chế, thiếu sót trong công tác năm 2020, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viện ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2020, đồng thời yêu cầu thời gian tới đơn vị cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021, trong đó chú trọng công tác đột phá: Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động; hạn chế đến mức thấp nhất án cải sửa hoặc hủy để xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát”. Theo đó, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp; Chỉ thị, Nghị quyết và các đạo luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

     Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị cùng đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao để tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ theo phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

                                                              Tạ Hoàng Minh Thế - Viện KSND huyện Khoái Châu


Thông tin nội bộ