CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2020

10/01/2020 | 14193

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và được sự đồng ý của Thường trực huyện ủy Khoái Châu, sáng ngày 09/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Thị Phi – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, các đồng chí lãnh đạo phòng nghiệp vụ, văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng tập thể lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên, cán bộ trong đơn vị.

Trong năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Các khâu công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành đề ra.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Phi ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu thời gian tới đơn vị cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020, trong đó chú trọng công tác đột phá: “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, hạn chế đến mực thấp nhất án trả điều tra bổ sung, án hủy để điều tra, xét xử lại có lỗi của Viện kiểm sát”. Song song với đó, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp; Chỉ thị, Nghị quyết và các đạo luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát

Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hậu - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị cùng đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao để tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ theo phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

                                                                                                                                        Tạ Hoàng Minh Thế

                                        Viện KSND huyện Khoái Châu


Thông tin nội bộ