CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

21/01/2021 | 679

Ngày 14/01/2021, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 và Kế hoạch số 09/KH-VKS ngày 07/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên. Được sự đồng ý của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi tổ chức Hội nghị triển khai công tác và phát động phong trào thi đua năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Phi, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát và phong trào thi đua năm 2020, đồng thời thông qua Kế hoạch công tác và Nhiệm vụ chỉ tiêu công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của đơn vị. Theo đó, trong năm 2020, đơn vị đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, các Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và của đơn vị; thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm về tiến độ, chất lượng so với yêu cầu của ngành, Kế hoạch công tác đề ra.

          Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên được nâng lên rõ rệt. Trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có hiệu lực, hiệu quả, có chất lượng; kịp thời phát hiện các vi phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp, ban hành nhiều bản kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các bản kiến, kháng nghị.

          Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thành công Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; Đồng chí Viện trưởng được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 với 100% số phiếu tán thành.

          Chú trọng công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả tích cực; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phòng chống dịch bệnh Covid-19; quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp được duy trì và ngày càng hiệu quả hơn. Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân bảo đảm hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực.

       Với những kết quả đạt được, năm 2020, Viện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi đã được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; đơn vị và 03 đồng chí được tặng “Bằng khen” của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 01 đồng chí được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 03 đồng chí được Viện trưởng Viện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng “Giấy khen”

Đ/c Ngô Thị Phi, Ủy viên BCS Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Phi, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá các kết quả công tác và những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi và yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp so với năm 2020; đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2020, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm của toàn ngành là “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp, công tác nội chính; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương; chú trọng xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay./.

                                                   Vũ Đức Sam – Viện KSND huyện Ân Thi


Thông tin nội bộ