CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, VKSND huyện Khoái Châu kiểm sát trực tiếp tại Công an huyện.

09/05/2019 | 847

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Công an huyện Khoái Châu trên các hoạt động công tác: Tiếp nhận, giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thụ lý và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp và thi hành án hình sự. Kết thúc công tác kiểm sát, ngày 26/4/2019, tại trụ sở Công an huyện Khoái Châu, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã công bố các kết luận, xác định một số vi phạm, tồn tại như: việc cấp, giao văn bản tố tụng; việc phân công điều tra viên thụ lý tin báo; không gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho Viện kiểm sát... Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu đã ban hành 03 kiến nghị yêu cầu khắc phục sửa chữa các vi phạm.

Toàn cảnh buổi công bố kết luận

Thay mặt cho lãnh đạo Công an huyện, đồng Nguyễn Tiến Hưng - Phó trưởng Công an huyện Khoái Châu tiếp thu những Kiến nghị của VKSND huyện và có biện pháp để khắc phục những vi phạm nhằm hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

                                                                                                 Nguyễn Tuấn Anh – VKSND huyện Khoái Châu


Thông tin nội bộ