CHUYÊN MỤC / Cơ cấu tổ chức

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

28/02/2019 | 3295

Giới thiệu chung  

            * Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

             Phòng 8 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, có chức năng nhiệm vụ sau: 

             Thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đúng luật định.

            Thường kỳ hoặc bất thường kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam; kiểm tra hồ sơ tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù;

            Yêu cầu cơ quan cùng cấp và cấp dưới quản lý nơi tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, kiểm tra những nơi đó và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân; yêu cầu cơ quan cùng cấp, cấp dưới và người có trách nhiệm thông báo tình hình tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù;

            Tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù; kháng nghị cơ quan cùng cấp và cấp dưới yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật;

            Phát hiện, xử lý các trường hợp oan, sai, khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm; quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ, trái pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công. 

            Tham mưu cho tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi, quản lý hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về nghiệp vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.

            * Cơ cấu tổ chức

            Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí ).

            Trưởng phòng: Đồng chí Đoàn Mạnh Phong

            Phó trưởng phòng: Đồng chí Trần Thị Bình

            * Thông tin liên lạc: Địa chỉ số 456 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.02213865032


Thông tin nội bộ