CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Ngày 02/7/2020 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020

03/07/2020 | 481

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-VKSTC ngày 15/5/2020 của VKSND tối cao và Kế hoạch số 326/KH-VKS ngày 21/5/2020 của VKSND tỉnh Hưng Yên về tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 của Ngành kiểm sát Hưng Yên. Đồng chí Dương Văn Cảnh - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên chủ trì Hội nghị.

Đ/C Dương Văn Cảnh - Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Bình - Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên cùng với các đồng chí Phó viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên: Đồng chí Nguyễn Văn Viện; đồng chí Ngô Thị Phi; các đồng chí Lãnh đạo phòng, Kiểm sát viên trực thuộc VKSND tỉnh Hưng Yên. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với 10 điểm cầu VKSND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên. Theo Báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020 công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đã kiểm sát chặt chẽ hơn việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường; chất lượng điều tra được nâng lên; không có bị cáo Tòa án tuyên không phạm tội.

Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát và những tồn tại hạn chế nêu trong báo cáo, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Viện - Phó viện trưởng VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các phòng nghiệp vụ đã phát biểu tham luận các vấn đề còn tồn tại, khó khăn và đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại.

 Cũng tại Hội nghị các đồng chí Phó viện trưởng VKSND tỉnh đã phát biểu ý kiến trả lời, chỉ đạo các vụ việc cụ thể đối với các đơn vị cấp huyện, cấp phòng thuộc lĩnh vực phụ trách.

Kết luận hội nghị đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đánh giá chung các mặt làm được và những mặt còn tồn tại hạn chế. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh hai cấp kiểm sát cần quan tâm hơn nữa việc rà soát các vụ án Tạm đình chỉ; án đình chỉ; án trả hồ sơ điều tra bổ sung; giải quyết dứt điểm các vụ án hủy để điều tra xét xử lại; các trường hợp hoãn, miễn thi hành án... Đề ra phương hướng nhiệm vụ trong tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 để hoàn thành Kế hoạch công tác kiểm sát của Ngành. Đồng chí cũng yêu cầu hai cấp kiểm sát phải đề cao trách nhiệm trong công tác được giao, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ công chức về mọi mặt, xiết chặt kỷ cương kỷ luật nội vụ, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, quy chế nghiệp vụ, kỷ luật nghiệp vụ, quy định về nề lối làm việc của các đơn vị trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu.

                                                                                                    Hoàng Huyền - VPTH VKSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ