Chào mừng đến với website VKSND tỉnh Hưng Yên www.vienkiemsathungyen.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2012

Ngày 13/3/2012 tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2012. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC; Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSNDTC và Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSNDTC. Đại diện Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có 204 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan VKSNDTC.
Ngày 13/3/2012 tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2012. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC; Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSNDTC và Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSNDTC. Đại diện Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có 204 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan VKSNDTC.

Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC Hoàng Nghĩa Mai phát biểu kết luận

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC trình bày Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2011. Theo đó, năm 2011, Lãnh đạo VKSNDTC tiếp tục chỉ đạo toàn Ngành phấn đấu nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm của VKS đối với hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; quán triệt đến đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong Ngành những chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Chú trọng xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác giữa VKS với các cơ quan hữu quan.

Trong năm qua, VKSNDTC đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, phối hợp với các cơ quan tư pháp Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp; công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn thực hiện pháp luật được chú trọng và đạt kết quả tốt. Công tác đảm bảo điều kiện làm việc, đời sống cán bộ, công chức được quan tâm, chú trọng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tán thành những nhiệm vụ trong tâm năm 2012. Đó là tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, từ đó xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, triển khai công tác trên cơ sở bám sát những nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát năm 2012. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ cở tại cơ quan VKSNDTC, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức; đề cao trách nhiệm và tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức thực hiện quyền giám sát của mình. Đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng cũng cần được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công chức, viên chức tiếp tục cần được quan tâm và duy trì thường xuyên.

Tiếp đó, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC Hoàng Nghĩa Mai đã trình bày bản tổng hợp ý kiến của cán bộ, công chức các đơn vị đóng góp vào Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2011; nghe phát biểu của đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam. Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung nêu lên những kết quả đạt được, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2012.

Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010 - 2011 tại Hội nghị cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, cơ quan và các đơn vị trực thuộc VKSNDTC đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC. Lãnh đạo VKSNDTC và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đã có nhiều cố gắng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, đơn vị đảm bảo quyền làm chủ của cán bộ, công chức. Ban Thanh tra nhân dân đã chủ động xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan VKSNDTC nhiệm kỳ 2010 - 2011. Đây là Quy chế hoạt động đầu tiên của Ban Thanh tra nhân dân góp phần để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động chủ động hơn, có hiệu quả hơn, sát hơn với chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định. Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ quan kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về việc chấp hành thời gian làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong cơ quan, kỷ luật nghiệp vụ, mặc trang phục trong thời gian làm việc, không hút thuốc lá trong phòng làm việc.

Bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân

Sau đó, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012-2014. 9 đồng chí đã được Hội nghị tín nhiệm bầu vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ tới, bao gồm: Nguyễn Kim Sáu, Đỗ Văn Kha, Hà Thái Hùng, Lê Minh Quang, Trần Thị Thúy, Nguyễn Xuân Kỳ, Đỗ Minh Sơn, Vũ Đình Đức, Phạm Thị Nhuần. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2012.

Tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2011, có nhiều Công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 03 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 16 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ngành; 03 tập thể lao động tiên tiến; 10 cán bộ được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành KSND”; 110 cán bộ được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”. Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Công đoàn VKSNDTC, tặng bằng khen cho 04 Công đoàn bộ phận và 08 cá nhân; Viện trưởng VKSNDTC tặng bằng khen cho 12 Công đoàn bộ phận và 24 cá nhân; Ban chấp hành Công đoàn VKSNDTC khen thưởng 07 tập thể và 211 cá nhân có nhiều cố gắng trong phong trào thi đua.

Kết luận Hội nghị, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC Hoàng Nghĩa Mai biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC. Phó Viện trưởng thường trực Hoàng Nghĩa Mai mong muốn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong việc giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức của Ngành. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC Hoàng Nghĩa Mai yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành tập trung tổ chức thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết 49/TW, Kết luận 79/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đối với chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Đó là tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn hoạt động công tố với điều tra, từng bước tiến tới công tố chỉ đạo điều tra. Kiểm sát viên phải chủ động tham gia thẩm vấn và tranh luận với Luật sư, người bào chữa tại phiên tòa. Các đơn vị trực thuộc VKSNDTC cần tổ chức tổng kết thực tiễn các chuyên đề có tính chất chuyên sâu, mang tầm chiến lược, để từ đó nâng cao được vị thế, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đại diện Công đoàn Viên chức VN trao Cờ thi đua

của Công đoàn Viên chức VN cho Công đoàn VKSNDTC

 

Trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức VN cho 4 Công đoàn cơ sở

và Bằng khen của Công đoàn Viên chức VN cho các cá nhân

 Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSNDTC

tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012 -2014

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top