CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án hình sự

10/03/2020 | 2500

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 26/02/2020, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Mỹ Hào đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Dương Quang và Ủy ban nhân dân phường Nhân Hòa.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Đỗ Thị Huấn- Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn

cùng các đồng chí Kiểm sát viên

 Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào nhận thấy: Luật thi hành án hình sự năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 sửa đổi một số bổ sung một số quy định mới của Luật thi hành án hình sự năm 2010 liên quan đến công tác thi hành án hình sự. Công an xã, phường đã nâng cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu những quy định mới trong công tác thi hành án hình sự để tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhìn chung các bị án đã chấp hành tốt nghĩa vụ của người phải thi hành án.

Tham gia cùng đoàn kiểm sát đồng chí Vũ Thị Thu Hiền- Phó chủ tịch đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã Mỹ Hào đồng tình với kết quả mà đoàn kiểm sát đã thực hiện, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã, thực hiện tốt Luật thi hành án hình sự sửa đổi bổ sung năm 2019.

Đoàn kiểm sát đã đề nghị Chủ tịch UBND xã Dương Quang và phường Nhân Hoà tiếp tục phát huy làm tốt hơn nữa công tác thi hành án hình sự.

Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào còn làm tốt việc hướng dẫn, phổ biến những quy định mới của Luật thi hành án hình sự, nhằm giúp cho Ủy ban nhân dân các xã, phường nắm bắt kịp thời những quy định mới của Luật thi hành án hình sự để vận dụng có hiệu quả trong thời gian tới.

                                                                                                 Dương Sơn Tùng- Viện KSND TX Mỹ Hào


Thông tin nội bộ