CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Liên ngành tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ ký ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, quản lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố

22/11/2018 | 10551

Ngày 16 tháng 11 năm 2018 tại Cơ quan VKSND tỉnh Hưng Yên, liên ngành 13 Cơ quan tỉnh gồm: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Cục thuế, Cục Quản lý thị trường, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Hưng Yên và Chi cục Hải quan tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ ký ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố (Quy chế số 01/2018/QC-LN ngày 16/11/2018).

Liên ngành tỉnh Hưng Yên ký Quy chế dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo TW và địa phương

Dự chứng kiến Lễ ký có các đồng chí: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; về phía Trung ương có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Các Đại biểu dự Hội nghị và Lễ ký

Quy chế số 01/2018/QC-LN ngày 16/11/2018 đã kế thừa một số nội dung từ Quy chế phối hợp liên ngành số 04/2008/QCLN do 07 cơ quan cấp tỉnh gồm: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Cục Thuế, Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm, Cục Quản lý thị trường ban hành năm 2008, đồng thời được sửa đổi, bổ sung đảm bảo nội dung phù hợp với những quy định của các Đạo luật về Tư pháp mới có hiệu lực thi hành.

Quy chế số 01/2018/QC-LN bao gồm các nội dung: Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác về tội phạm; Tiếp nhận, quản lý, phân loại, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Rà soát, đối chiếu, báo cáo kịp thời, thống kê đầy đủ tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố do các cơ quan khác chuyển đến, thống nhất về số liệu, nội dung tiếp nhận, xử lý cũng như việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, VKSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc trưng cầu định giá, giám định các nội dung có liên quan phục vụ việc giải quyết kịp thời các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng với 13 ngành cấp tỉnh và cấp huyện. Việc phổ biến, quán triệt thực hiện Quy chế này sẽ góp phần quan trọng trong việc tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, nhất là các cơ quan tư pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm.

Trước khi tiến hành Lễ ký ban hành Quy chế số 01/2018/QC-LN, liên ngành cấp tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 04/2008/QCLN. Hội nghị đã đánh giá, kiểm điểm kết quả công tác phối hợp của 07 Ngành trong công tác tiếp nhận, quản lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố từ năm 2008 đến nay, nghi nhận những mặt làm được, đồng thời cũng chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, giúp cho việc thực hiện Quy chế mới phát huy hiệu quả, hiệu lực.

Đ/c Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận những kết quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật của Liên ngành tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, liên ngành cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân; Kịp thời xác minh làm rõ và phối hợp xử lý theo thẩm quyền các thông tin về vi phạm, tội phạm do nhân dân cung cấp hoặc do các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh; Tiếp tục chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Đối với Quy chế phối hợp sửa đổi, bổ sung, lãnh đạo các ngành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đối với bộ phận tham mưu, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của từng ngành...

Đ/c Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của liên Ngành tỉnh trong việc xây dựng Quy chế phối hợp. Đồng chí tin tưởng Quy chế sớm đi vào thực tiễn, góp phần tăng cường công tác phối hợp, bảo đảm thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; là cơ sở để các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội; thể hiện trách nhiệm của liên Ngành với nhân dân, tạo tiếng nói chung để thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; góp phần hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh khác:

Đ/c Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Dương Văn Cảnh - Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoan - Phó Chánh án TAND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Viện - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Phạm Thế Tùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng CQCSĐT công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đ/c Đào Văn Sơn - Phó Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đ/c Cao Xuân Thắng - Chánh Văn phòng CQ CSĐT công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đ/c Phạm Đức Kiên - Chánh Văn phòng VKSND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đ/c Mai Văn Tuyên - Trưởng phòng 3 - VKSND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh kỉ niệm với đại diện lãnh đạo liên ngành tỉnh

                                                                                                      Nguyễn Cường - VKSND tỉnh Hưng Yên​


Thông tin nội bộ