CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên

16/01/2023 | 439

Kiểm sát xử lý vật chứng trong công tác thi hành án dân sự là hoạt động thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm cho công tác xử lý vật chứng của Cơ quan thi hành án dân sự và của Chấp hành viên được thực hiện đúng quy định pháp luật.

     Ngày 10/01/2023, Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản, trong đó có hơn 60 kilôgam ma túy trong 06 bản án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng tiến hành kiểm tra vật chứng, tài sản trước khi tiêu hủy

     Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy vật chứng và Kiểm sát viên đã kiểm tra, đối chiếu xác định đúng và đầy đủ vật chứng, tài sản được thể hiện trong bản án và quyết định thi hành án. Sau khi kiểm tra, thống nhất áp dụng các biện pháp tiêu hủy phù hợp với từng loại vật chứng, tài sản.

Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

     Quy trình tiêu hủy thực hiện đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ số ma túy được đốt cháy hoàn toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Hội đồng tiêu hủy đã tiến hành nghiệm thu, thống nhất biên bản tiêu hủy.

 

Nguyễn Thảo Yến – Phòng Kiểm sát Tạm giữ, tạm giam và Thi hành án.


Thông tin nội bộ