CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

KHỐI THI ĐUA SỐ 1 VIỆN KSND TỈNH HƯNG YÊN KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA

18/02/2022 | 670

     Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-VKS ngày 14/01/2022 của Viện KSND tỉnh Hưng Yên về phát động và tổ chức, thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022, Khối thi đua số 1 Viện KSND tỉnh Hưng Yên tổ chức buổi Lễ phát động và ký giao ước thi đua năm 2022 nhằm phát động phong trào thi đua có hiệu quả, góp phần vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu theo hệ thống chỉ tiêu của Ngành và Kế hoạch công tác của Viện KSND tỉnh Hưng Yên đề ra. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Viện- Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên; tham dự còn có các đơn vị trong Khối thi đua số 1 gồm Phòng 9; Phòng 15; Thanh tra- Khiếu tố; Văn phòng tổng hợp, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin. Sau khi thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong khối, các đơn vị đã thảo luận, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và đi đến thống nhất theo Kế hoạch đề ra. Sau đó tiến hành bầu đơn vị Phó khối thi đua số 1, theo sự giới thiệu của Trưởng khối thi đua, Toàn khối đã nhất trí 100% (4/4 đơn vị) bầu đơn vị Văn phòng tổng hợp, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Phó Khối thi đua năm 2022, đồng thời phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị để Khối thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đ/c Nguyễn Văn Viện, Tỉnh ủy viên, phó viện trưởng VKSND tỉnh, Phó chủ tịch HĐTĐKT Viện KSND tỉnh Hưng Yên và các đơn vị trong Khối thi đua số 1

Các đơn vị trong Khối thi đua số 1 Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã tiến hành ký kết Bản giao ước thi đua năm 2022

     Thay mặt cho HĐTĐ khen thưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Viện phát biểu chỉ đạo những nội dung trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 đồng thời yêu cầu các đơn vị trong Khối thi đua số 1 đoàn kết, đồng lòng cùng phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của Khối và của từng đơn vị thành viên, góp phần vào thành tích chung của Viện KSND tỉnh Hưng Yên; Dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Văn Viện, các đơn vị trong Khối thi đua số 1 Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã tiến hành ký kết Bản giao ước thi đua năm 2022.

 

Nguyễn Thanh Hà- P9 Viện KSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ