CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Hội nghị triển khai Kế hoạch Quán triệt và thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư trong ngành Kiểm sát và giao ban tháng 10 năm 2021 của VKSND tỉnh Hưng Yên

09/10/2021 | 39

Sáng ngày 08/10/2021 Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nối đến các điểm cầu của Viện kiểm sát các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Dương Văn Cảnh - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên tham dự và chỉ đạo Hội nghị, còn có thành viên Ban cán sự Đảng, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Lãnh đạo các Phòng trực thuộc VKSND tỉnh; ở điểm cầu cấp huyện có Tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Dương Văn Cảnh, Bí thư Ban cán sự Đảng thay mặt Ban cán sự đảng VKSND tỉnh triển khai Kế hoạch số 07/KH/BCSĐ ngày 29/9/2021 của Ban cán sự đảng Viện KSND tối cao về Quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh đã yêu cầu Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban tuyên giáo cùng cấp xây dựng chương trình phối hợp và Báo cáo Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh; quán triệt và tổ chức thực hiện  Quy chế 238 nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các Cấp ủy, tổ chức đảng trong ngành Kiểm sát nhân, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra điểm nóng, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Kết thúc việc triển khai Kế hoạch Quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư trong ngành Kiểm sát nhân, Hai cấp tiến hành giao ban tháng 10. Các đơn vị hai cấp báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19, kết quả công tác, chỉ tiêu nghiệp vụ thực hiện từ đầu năm đến nay và một số chỉ tiêu nghiệp vụ còn khó khăn do khách quan chưa thực hiện được; các vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc thuộc diện báo cáo Tỉnh ủy...và kiến nghị đề xuất. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị, mặc dù do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng các đơn vị cũng đã thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ Quốc hội giao và Kế hoạch của VKSND tối cao, VKSND tỉnh đề ra, nhiều đơn vị đã đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ. Với phương hướng đề ra nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cần phải tiếp tục nâng cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, không được để dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên; tập trung thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ chưa thực hiện được; giải quyết dứt điểm các vụ việc còn kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc  thuộc diện báo cáo Cấp ủy địa phương, ngoài ra đồng chí Viện trưởng còn chỉ đạo một số công tác khác.   

                                                                                                   Hoàng Huyền - VPTH Viện KSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ