CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối nội chính tỉnh Hưng Yên năm 2020

08/01/2021 | 198

Ngày 06/01/2021 Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối nội chính tỉnh Hưng Yên được tổ chức tại Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Yến - Phó Ban thi đua khen thưởng tỉnh Hưng Yên, tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện Lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các ngành: Tòa án; Viện kiểm sát; Công an; Cơ quan Thi Hành án dân sự; Sở Tư pháp; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Sở nội vụ tỉnh Hưng Yên.

     Sau khi nghe đồng chí đại diện Lãnh đạo Tòa án tỉnh Hưng Yên (Trưởng khối) trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đại điện lãnh đạo các ngành đã có ý kiến phát biểu trên cơ sở nhất trí với Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, theo đó đã nhận xét đánh giá trong năm 2020 là năm ảnh hưởng đại dịch Covid - 19 nhưng nhìn chung các ngành trong khối nội chính đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu của từng ngành đặt ra; đoàn kết đổi mới, phối hợp tốt trong công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần bảo đảm trật tự an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh để Đại hội các cấp của tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại diện Lãnh đạo các ngành Khối Nội chính ký kết giao ước thi đua

 

     Tiếp theo Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua khen thưởng năm 2020, 100% nhất trí đề nghị: Chính phủ tặng cờ cho 01 đơn vị; UBND tỉnh tặng cờ cho 01 đơn vị và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 đơn vị.

      Hội nghị suy tôn Trưởng khối và Phó khối thi đua năm 2021, đồng thời đại diện lãnh đạo các ngành đã ký kết giao ước thi đua Khối nội chính năm 2021.

 

                                              Hoàng Huyền - VPTH VKSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ