CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên

17/06/2019 | 3483

Thực hiện Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; được sự đồng ý của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên. Chiều ngày ngày 05/6/2019, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh đối với đồng chí Dương Văn Cảnh và phó viện trưởng VKSND tỉnh đối với đồng chí Ngô Thị Phi.

Toàn cảnh hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí có các đồng chí đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên; các đồng chí Phó Viện trưởng và lãnh đạo phòng, Kiểm sát viên trung cấp thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

Đ/c Dương Văn Cảnh Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên trình bày bản tự nhận xét,

đánh giá kết quả công tác trong nhiệm kỳ 05 năm giữ chức vụ

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Dương Văn Cảnh, Ngô Thị Phi trình bày bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong nhiệm kỳ 05 năm giữ chức vụ, các đại biểu dự Hội nghị phát biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình Viện Phó Viện KSND tỉnh Hưng Yên

Đồng chí Đỗ Thanh Bình thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thông báo chủ trương của Ban cán sự đảng, nhận xét, đánh giá quá trình công tác đối với hai đồng chí trong nhiệm kỳ 05 năm (2014 - 2019). Đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn, đồng chí Dương Văn Cảnh, Ngô Thị Phi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Hội nghị bầu ra Tổ kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 100% đại biểu được triệu tập nhất trí để nghị bổ nhiệm lại chức vụ cho hai đồng chí, thể hiện sự đồng tình cao của đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành Kiểm sát Hưng Yên.

                                                       

                                                                                                                                       Phòng Tổ chức cán bộ


Thông tin nội bộ