CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Đồng chí Nguyễn Văn Viện, tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên là 1 trong 53 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

07/06/2021 | 1619

Ngày 31/5/2021, Ủy ban bầu cử tình Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết số 231/QĐ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong số 53 đại biểu trúng cử, có đồng chí Nguyễn Văn Viện, Tỉnh ủy viên, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên.

Đ/c Nguyễn Văn Viện, Tỉnh ủy viên, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên

trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Trước đó, trong chương trình hành động của mình khi ứng cử, đồng chí Nguyễn Văn Viện khẳng định sẽ lắng nghe tiếng nói cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, kịp thời và đề xuất với các cơ quan chức năng giải quyết những yêu cầu mà cử tri và nhân mong đợi trên các lĩnh vực công tác trọng yếu như: Công tác cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính sách xã hội, đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm…kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, để bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân.

Sẽ cùng với tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh chỉ đạo toàn Ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình tội phạm, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định các vụ án trọng điểm, các loại tội phạm về Ma Túy, xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, các tội phạm sử dụng công nghệ cao, các vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm… đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Chỉ đạo hai cấp kiểm sát tỉnh Hưng Yên tăng cướng các biện pháp kiểm sát các hoạt động tư pháp, phát hiện, tổng hợp vi phạm ban hành kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững trật tự trị an, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội địa phương . Xây dựng Ngành kiểm sát vững mạnh, toàn diện, nêu cao tình thần giải quyết các vụ việc thuộc trách nhiệm của Ngành, nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân. Thực sự là cầu nối giữa Cơ quan Nhà nước với nhân dân.

Chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ công chức, đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

                                                                                         Hoàng Huyền – VPTH Viện KSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ