CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

ĐẢNG ỦY VIỆN KSND TỈNH HƯNG YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

29/01/2021 | 375

Ngày 27/01/2021, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hưng Yên lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 cho đảng viên của 09 Chi bộ Đảng trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp phổ biến, truyền đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đ/c Đỗ Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội

Theo đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/10/2020. Đại hội được tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thể hiện ý chí và quyết tâm đồng hành cùng toàn Đảng, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh nhà. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”. Đại hội đã thống nhất quyết nghị 19 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó gồm: 7 chỉ tiêu về kinh tế; 7 chỉ tiêu về xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường; 02 chỉ tiêu về xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đại hội đã xác định 4 nhóm quan điểm, định hướng phát triển giai đoạn 2020 - 2025; xác định tầm nhìn đến năm 2030, 2037 (40 năm tái lập tỉnh Hưng Yên) và năm 2045; Xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hưng Yên lần thứ XV với mục tiêu chung là Đoàn kết đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao trách nhiệm, chất lượng các cấp ủy và đội ngũ đảng viên; xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên nắm được kết quả, kinh nghiệm rút ra từ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ trước, phương hướng, mục tiêu, nội dung và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Đảng bộ Khối lần thứ I và Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hơn nữa, cũng khẳng định thành công của các Đại Hội là bước khởi đầu quan trọng nhằm kế thừa và phát huy truyền thống của toàn Đảng bộ; ghi nhận những thành tích đạt được trong thời gian qua để tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục nêu cao ý chí, khát vọng vươn lên, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.                                                                                    

            Đ/c Duyên - Văn phòng Đảng uỷ           

                    VKSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ